ACTIVITEITENVERSLAG

ACTIVITEITEN-
VERSLAG

Strategische participaties

Zefier heeft verschillende participaties in projecten die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen, in casu windturbines en zonnepanelen. De statuten definiëren strategische participaties als “deelnemingen of andere investeringen in ondernemingen van publiek of privaat recht die geheel of ten dele, doch niet in ondergeschikte orde, actief zijn in de milieuvriendelijke energieopwekking en/of in de opslag van energie, hoofdzakelijk op het grondgebied van het Vlaams Gewest, met inbegrip van de gedeelten van de Noordzee waar België territoriale en exploitatierechten op kan doen gelden”.


Met 4,2 miljoen inwoners of 65 % van de Vlaamse bevolking is Zefier de facto de grootste onrechtstreekse burgercoöperatie. De partners van Zefier m.n. Engie-Electrabel, Eneco en Storm bieden via respectievelijk Electrabel Co-green cvba en een crowdlendingplatform (projecten van Wind4Flanders), een crowdfundingplatform (projecten Portfineco met Eneco) en Storm cvba rechtstreekse burgercoöperatie aan.


Begin 2020 participeerde Zefier in 88 operationele windturbines met een nominaal vermogen van 230,30 MW en in 72.408 zonnepanelen met een geïnstalleerd piekvermogen van 20.897,71 kWp.

Klik hieronder op de knoppen voor informatie over een strategische participatie

Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen heeft een belangrijke impact op Zefier.


Na juridisch advies heeft de raad van bestuur besloten om de rechtsvorm van CVBA aan te houden gedurende de overgangsperiode tot 1 januari 2024. In 2023 zal via een statutenwijziging geopteerd moeten worden voor een door het WVV toegelaten rechtsvorm. Zoals het er nu naar uitziet is de keuze voor een BV de enige realistische keuze.


Tot 1 januari 2024 blijft Zefier dus een CVBA beheerst door het Wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat bepaalde dwingende regels van het WVV m.b.t. de BV van toepassing zijn sedert 1 januari 2020. Welke die dwingende bepalingen zijn is niet altijd even duidelijk. Diverse parlementaire vragen werden ondertussen al gesteld om duidelijkheid te verschaffen.


Verwacht wordt dat (snel) werk zal gemaakt worden van reparatiewetgeving omdat talrijke bepalingen van het WVV in de praktijk bijzonder zware hinderpalen zullen blijken te zijn.


Ook EGPF, W4F, de projectvennootschappen van W4F en SPS FIN moeten een nieuwe rechtsvorm kiezen. Wellicht zullen zij voor een NV kiezen.

Vergaderingen van de bestuursorganen

1

Algemene vergadering

7

Raad van bestuur

ZITTINGEN

1

Algemene vergadering

7

Raad van bestuur

Mandaten namens Zefier

*Openbaar mandaat op 31 december 2019

EGPF

SOENS Rik: ondervoorzitter

DE WAELE Christophe: bestuurder

VANHEEL Harold: bestuurder

WIND4FLANDERS

SOENS Rik: voorzitter

KINDT Henk: bestuurder

PANIS Ann: bestuurder
VANHEEL Harold: bestuurder

TERRANOVA SOLAR

DEPOORTER Kathleen*: bestuurder

* Schepen Evergem

PORTFINECO

DE FAUW Dirk*: bestuurder
* Burgemeester Brugge

DE WAELE Christophe: bestuurder

SPS FIN

HEIRMAN Bruno*: bestuurder

* Schepen Brasschaat

STORM WIELSBEKE

DE VOS Filiep*: bestuurder

* Schepen Wielsbeke

STORM ZANDVLIET

JANSSENS Eric: bestuurder

Administratie

Directeur:

ROSSIE Philippe
philippe.rossie@zefier.be
09/263.41.69

Administratief verantwoordelijke:

BOSMANS Daisy
daisy.bosmans@zefier.be
09/263.41.63

Achtergrondinformatie

https://www.ode.be

ODE is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen.

https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk

Website over hernieuwbare energie van het Vlaams Energieagentschap.

https://www.vreg.be

De onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt.

Achtergrond-
informatie

https://www.ode.be

ODE is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen.

https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk

Website over hernieuwbare energie van het Vlaams Energieagentschap.

https://www.vreg.be

De onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt.