VOORWOORD

Zoals de wettelijke en statutaire bepalingen voorzien, brengen wij verslag uit aan de vennoten over de activiteiten van Zefier tijdens het voorbije boekjaar. Eveneens leggen wij de jaarrekening ter goedkeuring voor.


Hoewel in Vlaanderen in 2019 slechts vijfentwintig nieuwe windturbines met een totaal vermogen van 75 MW werden bijgebouwd, heeft Zefier een participatie in negen ervan. Dit met een totaal vermogen van 31,80 MW.


Ondertussen zijn begin 2020 drie bijkomende windturbines, met een totaal vermogen van 10,35 MW, van Wind4Flanders Projects 4 in bedrijf gekomen. Daarnaast zijn de elf windturbines van ICO Windpark met een totaal vermogen van 44 MW in aanbouw en werden door Libeccio I vijf windturbines, met een totaal vermogen van 18 MW, voor het project C.RO besteld.


De gewijzigde marktomstandigheden vormen een uitdaging voor Zefier om nog tegen aantrekkelijke voorwaarden te kunnen participeren in nieuwe projecten. Enerzijds zijn de prijzen van windturbines gestegen door het kapseizen van de Duitse windturbineleverancier Senvion en bovendien worden de subsidies versneld afgebouwd. Anderzijds zijn nu omwille van de extreem lage rentevoeten o.m. pensioenfondsen geïnteresseerd om te participeren in windenergieprojecten, waarbij zij tevreden zijn met een (te) beperkte rentabiliteit.