VOORWOORD

Zoals de wettelijke en statutaire bepalingen voorzien wordt door de raad van bestuur verslag uitgebracht aan de vennoten over de activiteiten van Zefier tijdens het voorbije boekjaar. Eveneens wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.

In Vlaanderen werden in 2020 éénendertig nieuwe windturbines met een totaal vermogen van 82 MW bijgebouwd. Sommige daarvan zijn vervangingen in het kader van zgn. ‘repowering’. Hogere windturbines met een groter geïnstalleerd vermogen.

Tussen begin 2020 en begin 2021 realiseerde Zefier een netto participatie-aangroei in tien windturbines (twaalf in dienst genomen en twee afgebroken) met een bijkomend geïnstalleerd vermogen van 43,50 MW.

De op 15 december 2020 met Luminus afgesloten samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst laat toe de investeringsportefeuille van windenergieprojecten verder uit te bouwen.