• 168 gemeenten-vennoten
  • 4,2 miljoen inwoners
  • 65 % van de Vlaamse bevolking
  • investeringen in windenergieprojecten van Eneco, Engie, Luminus en Storm op vraag van en voor rekening van Vlaamse gemeenten
  • 104 windturbines met een vermogen van 297,35 MW
  • 72.408 zonnepanelen met een piekvermogen van 20.897,71 kWp

Zefier voorziet meer dan 200.000 gezinnen van groene stroom

Bedrijfsfilmpje

Leer Zefier beter kennen en ontdek wat we (kunnen) doen voor de Vlaamse gemeenten

Infovergadering

Op 22 maart 2022 vond een infovergadering plaats voor alle gemeenteraadsleden, de algemeen en financieel directeurs van de gemeenten-vennoten

U kan onze jaarverslagen van de afgelopen 3 boekjaren online bekijken.

Zefier CVBA Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel RPR Brussel 0680.832.904