ACTIVITEITEN
VERSLAG

ACTIVITEITEN
VERSLAG

Strategische participaties

Zefier heeft verschillende participaties in projecten die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen, in casu windturbines en zonnepanelen. De statuten definiëren strategische participaties als “deelnemingen of andere investeringen in ondernemingen van publiek of privaat recht die geheel of ten dele, doch niet in ondergeschikte orde, actief zijn in de milieuvriendelijke energieopwekking en/of in de opslag van energie, hoofdzakelijk op het grondgebied van het Vlaams Gewest, met inbegrip van de gedeelten van de Noordzee waar België territoriale en exploitatierechten op kan doen gelden”.


Met 4,2 miljoen inwoners of 65 % van de Vlaamse bevolking is Zefier de facto de grootste onrechtstreekse burgercoöperatie. De partners van Zefier m.n. Engie-Electrabel, Eneco en Storm bieden via respectievelijk Electrabel Co-green cvba en een crowdlendingplatform (projecten van Wind4Flanders en Portfineco), een crowdfundingplatform (projecten Portfineco met Eneco) en Storm cvba rechtstreekse burgercoöperatie aan.


Begin 2019 participeerde Zefier in 85 operationele windturbines met een nominaal vermogen van 209,05 MW en in 72.408 zonnepanelen met een geïnstalleerd piekvermogen van 20.897,71 kWp.

De partners van Zefier:

De partners van Zefier m.n. Engie-Electrabel, Eneco en Storm bieden via respectievelijk

Electrabel Co-green cvba en een crowdlendingplatform (projecten van Wind4Flanders

en Portfineco), een crowdfundingplatform (projecten Portfineco met Eneco) en

Storm cvba rechtstreekse burgercoöperatie aan.

De partners van Zefier:

De partners van Zefier m.n. Engie-Electrabel, Eneco en Storm bieden via respectievelijk Electrabel Co-green cvba en een crowdlendingplatform (projecten van Wind4Flanders en Portfineco), een crowdfundingplatform (projecten Portfineco met Eneco) en Storm cvba rechtstreekse burgercoöperatie aan.

Vergaderingen van de bestuursorganen

1

Bijzondere algemene vergadering

3

Buitengewone

algemene

vergaderingen*

8

Raden

van bestuur*

* Alle buitengewone algemene vergaderingen en vier vergaderingen van de raad van bestuur vonden plaats vóór de inkanteling van de participaties van de gesplitste financieringsverenigingen.

ZITTINGEN

1

Bijzondere algemene vergadering

3

Buitengewone

algemene

vergaderingen*

8

Raden

van bestuur*

* Alle buitengewone algemene vergaderingen en vier vergaderingen van de raad van bestuur vonden plaats vóór de inkanteling van de participaties van de gesplitste financieringsverenigingen.

Mandaten namens Zefier

*Openbaar mandaat per 31 december 2018

EGPF

SOENS Rik: ondervoorzitter

DEBLAUWE Arne: bestuurder

VANHEEL Harold: bestuurder

WIND4FLANDERS

SOENS Rik: voorzitter

PANIS Ann: bestuurder

VANHEEL Harold: bestuurder

DE GRAEVE Franky*: bestuurder

* Schepen Temse

TERRANOVA SOLAR

DEPOORTER Kathleen*: bestuurder

* Schepen Evergem

PORTFINECO

DE FAUW Dirk: bestuurder

REYNEBEAU Guy*: bestuurder

* Gemeenteraadslid Gent

SPS FIN (VIA PEERDSBOS)

VERSOMPEL Tom*: bestuurder

* Gemeenteraadslid Brasschaat

STORM WACHTEBEKE

DE LOOSE Vera*: bestuurder

* Gemeenteraadslid Wachtebeke

STORM WIELSBEKE

BUYSE Rik*: bestuurder

* Schepen Wielsbeke

STORM ZANDVLIET

JOCHEMS Wim*: bestuurder

* Districtsraadslid Merksem

Administratie

Directeur:

ROSSIE Philippe
philippe.rossie@zefier.be
09/263.41.69

Administratief verantwoordelijke:

BOSMANS Daisy
daisy.bosmans@zefier.be
09/263.41.63

Achtergrondinformatie

https://www.ode.be

ODE is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen.

https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk

Website over hernieuwbare energie van het Vlaams Energieagentschap.

https://www.vreg.be

De onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt.

Achtergrond-
informatie

https://www.ode.be

ODE is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen.

https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk

Website over hernieuwbare energie van het Vlaams Energieagentschap.

https://www.vreg.be

De onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt.