VOORWOORD

Sinds dit jaar is Zefier echt uit de startblokken geschoten

Zoals de wettelijke en statutaire bepalingen voorzien, brengen wij verslag uit aan de vennoten over de activiteiten van Zefier tijdens het voorbije boekjaar. Eveneens leggen wij de jaarrekening ter goedkeuring voor.


Na een maandenlange voorbereiding op niveau van de respectieve raden van bestuur en directiecomit├ęs besloten de buitengewone algemene vergaderingen van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo in december 2017 onder een aantal opschortende voorwaarden over te gaan tot de volledige splitsing en vervolgens ontbinding zonder invereffeningstelling.


De splitsing van de vijf financieringsverenigingen trad in werking per 1 april 2018, met boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit per 1 januari 2018, nadat die werd voorgelegd aan de algemene vergaderingen van Gaselwest, Imea, Intergem, Iverlek, Imewo en Zefier die als gevolg van de splitsing vermogensbestanddelen van de financieringsverenigingen verkregen.